WAAROM SPLENDID?

Nicolaylaan 49 in Leopoldsburg is een dubbele woning op een bijzondere plek. In de oorlog stond hier de kleine bioscoop “Splendid”. Het gebouw zou uiteindelijk in 1979 afbranden.

Het is op deze plek dat Luitenant-Generaal Horrocks, op de morgen van 16 september, zijn ondercommandanten vertelde over operatie Market Garden.

Foto’s zijn er niet van, maar iedereen herinnert zich de scene uit de film A Bridge Too Far:

“This is a story you will tell your grandchildren; and mightily bored they’ll be.”

Horrocks schrijft er zelf over:

“De inwoners moeten zich hebben afgevraagd wat er in vredesnaam gebeurde toen ze merkten dat de Britse militaire politie in de vroege ochtend hun dorp bezette, en er vanaf ongeveer 9:00 uur een bonte stroom officieren in auto’s en jeeps van elke beschrijving binnenkwam.”

Het doel voor de grondtroepen was om het gebied Nunspeet-Arnhem te veroveren en naar het noorden op te rukken richting het IJsselmeer.De officier operaties van de Guards Armoured Division omschreef het plan als:

“Het is alsof je zeven naalden inrijgt met één stuk katoen, we hoeven er maar één te missen om in de problemen te komen.”

Sinds 22 april 2006 hangt er een gedenkplaat van de Geschied- en Heemkundige Kring Leopoldsburg die hieraan herinnert. Bovendien staat de loop van de Sherman Firefly tank, het meer bekendere monument aan het station, gericht naar deze locatie met tevens een verwijzing naar de bioscoop op de gedenkplaat.